Home

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door

  • inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken;
  • inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen;
  • inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden;
  • het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving;
  • het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.

Het COiL levert daarmee een bijdrage aan geestelijk welzijn van burgers in de regio Nijmegen. Het COiL is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Ook in Coronatijd staan onze vrijwilligers voor u klaar om met u in gesprek te gaan. Gesprekken met een aan u gekoppelde vrijwilliger vinden telefonisch of via beeldbellen (whatapp-bellen of skype-bellen) plaats. Ook mail of briefcontact behoort tot de mogelijkheden. Nu de corona-maatregels beginnen te versoepelen zetten ook wij weer de eerste stappen naar (voorzichtige) een-op-een ontmoetingen. Dit uiteraard in goede afstemming met u en met de vrijwilliger.