Home

15 jaar COiL (klik hier voor het filmpje)

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door

  • inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken;
  • inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen;
  • inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden;
  • het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving;
  • het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.

Het COiL levert daarmee een bijdrage aan geestelijk welzijn van burgers in de regio Nijmegen. Het COiL is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Ook in Coronatijd staan onze vrijwilligers voor u klaar om met u in gesprek te gaan. Gesprekken met een aan u gekoppelde vrijwilliger vinden telefonisch of via beeldbellen (whatapp-bellen of skype-bellen) plaats. Ook mail of briefcontact behoort tot de mogelijkheden. Nu de corona-maatregels beginnen te versoepelen zetten ook wij weer de eerste stappen naar (voorzichtige) een-op-een ontmoetingen. Dit uiteraard in goede afstemming met u en met de vrijwilliger. 

Zomerprogramma 2020 

In juli en augustus organiseren we vier gespreksgroepen in het licht van de huidige coronacrisis. Dit is een mooie, laagdrempelige manier om eens te kijken of een gespreksgroep bij je zou passen. 

  • 15 juli: Iedereen beleeft de coronacrisis anders. Wat doet het met jou? Welke vragen of thema’s houden jou bezig?  
  • 22 juli: Hoe krijgen we grip op dat waar we geen grip op hebben? Wat helpt jou om je staande te houden als de wereld om je heen onvoorspelbaar is geworden? 
  • 5 augustus: De media staat er vol mee: ‘kwetsbare ouderen’. Wat betekent het voor ons zelfbeeld om als ‘kwetsbare oudere’ te worden gezien? 
  • 12 augustus: Ook nieuwe vragen over de toekomst spelen op. Over de toekomst van de samenleving of de toekomst van onze (klein)kinderen. Maar ook persoonlijke vragen als: ‘wil ik opgenomen worden op de IC?’

Je kan alle vier de gespreksgroepen bijwonen, of er eentje uitkiezen. De gespreksgroepen vinden plaats op de woensdagmiddag van 14:00 – 15:30 in de Kentering, Limostraat 10. Van tevoren is noodzakelijk, zodat we elkaar ‘coronaproof’ kunnen ontmoeten. Dit kan via 06-34778802 of o.verbeek@sterker.nl.