Home

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door

  • inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken;
  • inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen;
  • inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden;
  • het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving;
  • het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.

Het COiL levert daarmee een bijdrage aan geestelijk welzijn van burgers in de regio Nijmegen. Het COiL is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Het programma voor de zomerperiode van 2021 is beschikbaar. 
We hopen in kleine groepen ontmoetingen te realiseren, daarbij nemen we uiteraard coronamaatregelen in acht.

Twee bijeenkomsten, in samenwerking met Zinnet, zijn specifiek corona-gerelateerd.

Kijk voor het voor het volledige programma en een beschrijving  op zomerprogramma-coil 

Jaarverslag 2020