Home

Het Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen (COiL) biedt mogelijkheden tot ontmoeting rond levensthema’s en zingeving. Dit doet ze door

  • inzet van (geschoolde) vrijwilligers die mensen thuis voor (zingeving ondersteunend) gesprek bezoeken;
  • inzet van vrijwilligers die samen met u uw levensverhalen optekenen;
  • inzet van vrijwilligers die gespreksgroepen begeleiden;
  • het organiseren van lezingen op het snijvlak van geestelijk welzijn, kunst en zingeving;
  • het toerusten van professionals in wonen, zorg en welzijn om levensvragen te herkennen en te benoemen.

Het COiL levert daarmee een bijdrage aan geestelijk welzijn van burgers in de regio Nijmegen. Het COiL is er voor iedereen, ongeacht religie of levensovertuiging.

Aanbod groepswerk

  • Opstekers (voor 60+ in Brakkenstein en Dukenburg/Lindenholt)
  • Midden in het leven (voor mensen van 25 – 40 jaar)
  • Ontmoeting in de Hazenkamp (voor mensen van 60+)
  • Generaadselen (gesprek tussen mensen van verschillende leeftijd over maatschappelijke thema’s die ons allen bezighouden)

In mei start weer een training Luisteren met ruimte voor meer informatie en aanmelding zie flyer

Ook voor gesprekken over en ondersteuning bij het verhelderen en beschrijven van levenswensen in de laatste levensfase (in een behandelpaspoort of een levenstestament), een wilsbeschikking of het uiteindelijk afscheid kunt u bij het COiL terecht.

Jaarverslag 2023