Gespreksgroepen

Wanneer mogelijk zullen de verschillende gespreksgroepen van het COiL weer live van start gaan. 

Wilt u anderen ontmoeten en praten over onderwerpen die u bezighouden op het gebied van levensvragen en zingeving? Het COiL organiseert en begeleidt ontmoetings- en gespreksgroepen in Nijmegen. Momenteel lopen de volgende gespreksgroepen:

  • Een gespreksgroep voor ouderen in het Dienstencentrum Oud Burgeren Gasthuis (OBG) in Nijmegen Oost;
  • Een ontmoetingsgroep in Stip-Oost;
  • Een ontmoetingsgroep in de Kentering;

Heeft u interesse om deel te nemen aan een gespreksgroep? Neem dan contact op met het COiL via info@coil-net.nl of 06-34778798

Voor een volledig overzicht van groepen en een korte beschrijving van die groepen kijkt u hier: Overzicht gespreksgroepen COiL voorjaar 2023

Voor groepspecifieke flyers
Het leven weer echt oppakken
Leven, werk en identiteit
Tussen vrees en moed
Kracht en kwetsbaarheid

 

Het COiL staat open voor het opzetten van nieuwe groepen voor ontmoeting rond levensthema’s op het gebied van wonen, werk, gezondheid, relaties, levensbeschouwing, etc. Heeft u ideeën, of wilt u graag meer informatie over de mogelijkheid om gespreksgroepleider te worden? Neem dan contact met ons op, of kijk voor meer informatie op onze website onder vrijwilligers.

In samenwerking met het huis van compassie  (nijmegen-in-dialoog)  organiseert het COiL met zekere regelmaat dialoogtafels. Deze tafels wisselen steeds van samenstelling. Aan een dialoogtafel wissel je met elkaar ervaringsverhalen en dromen rond bepaalde thema’s uit  om zo te ontdekken hoe anderen het leven zien en  beleven, ervaringen te delen en troost of inspiratie te vinden en het samen-leven  (nog) rijker te maken.

Om de ontmoetings- en gespreksgroepen verspreid over Nijmegen te realiseren werkt Centrum Ontmoeting in Levensvragen onder meer samen met buurtteams, het Huis van Compassie en mantelzorgondersteuning Nijmegen.