Gespreksgroepen

Het delen van ervaringen, het vernemen hoe anderen omgaan met levenservaringen, het elkaar kennen en gekend zijn, helpt mensen bij het omgaan met hun eigen situatie. In dat gesprek kun je ervaren dat de ontmoeting met anderen die gelijkaardige ervaringen hebben, steun geeft, troost biedt, mogelijkheden zichtbaar maakt. Een zinvolle ontmoeting!

Wilt u anderen ontmoeten en praten over onderwerpen die u bezighouden op het gebied van levensvragen en zingeving? Het COiL organiseert en begeleidt ontmoetings- en gespreksgroepen in Nijmegen.

  • Een gesprekstafel in ‘Het Hert’ en één in Wijkcentrum Dukenburg.
  • Verschillende ontmoetingsgroepen (Zonnebaars, OBG, Zilverden, Stip-Oost)
  • Een interculturele gespreksgroep in het Huis van Compassie en één in Lindenholt.
  • Een mantelzorgersgespreksgroep.
  • Een gespreksgroep voor mensen met dementie (huize Juliana)

Het COiL staat open voor het opzetten van nieuwe groepen voor ontmoeting rond levensthema’s op het gebied van wonen, werk, gezondheid, relatie, ziek zijn etc. Neem daartoe gerust contact met ons op.

Informeer bij het COiL of er een groep is waar u bij aan kunt sluiten. Om de ontmoetings- en gespreksgroepen verspreid over Nijmegen te realiseren werkt Centrum Ontmoeting in Levensvragen onder meer samen met Sociale Wijkteams, het Huis van Compassie en mantelzorgondersteuning Nijmegen.