Gespreksgroepen rondom levensthema’s

In het Oud Burger Gasthuis (voor mensen van 70 – 100+)
In de Kentering (voor mensen van 70+)
De ‘Oostgroep’ (voor mensen van 60 – 80)
In de Griffioen

In deze gespreksgroepen gaan deelnemers met elkaar in gesprek rondom levensthema’s die in afstemming met de groep worden gekozen. De voorbereiding van het thema en de begeleiding van het groepsgesprek is in handen van gespreksgroepsbegeleiders van het COiL.

Voor meer informatie of aanmelding rond gespreksgroepen rond levensthema’s van het COiL

Mail naar: info@coil-net.nl
Bel met: 06-34778798