Opstekers

Voor mensen van 60+

Hoe verloopt een Opsteker? Het startpunt is een mailtje met daarin het thema voor de bijeenkomst voorzien van enkele gedachten of vragen, zodat je je vast wat op het thema kunt oriënteren. Na het welkom doen we een rondje in de hele groep waarin ieder kort aangeeft wat hij/zij als eerste associatie bij het thema heeft. Daarna gaan we in kleinere groepen (4-6 pers) uit elkaar zodat iedereen aan bod komt om te zeggen hoe het thema in het eigen leven speelt. Als slot koppelen we terug wat er is gebeurd. Is er een mooi inzicht te delen? Niets moet in deze middag, behalve dat deelnemers naar elkaar willen luisteren en samen willen reflecteren op wat aan de orde is. Het uitwisselen over hoe het thema vorm krijgt of leeft in ieders leven, vormt de kern van de opstekers. Het leidt tot onderling begrip en verbinding en het brengt je op ideeën.

Na een ‘instroom’bijeenkomst blijft de groep 5 bijeenkomsten achter elkaar ‘gesloten’. Het is twee keer per jaar mogelijk om in te stappen. (In maart en in september). Een reeks van 6 bijeenkomsten heeft samenhang vanuit een thema of een model.
COiL is voornemens nieuwe Opstekergroepen in verschillende wijken te starten.

Voor meer informatie of aanmelding rond Opstekers van het COiL.

Mail naar: info@coil-net.nl
Bel met: 06-34778798