Individuele gesprekken

Voor sommige mensen gaat het omgaan met wat het leven brengt niet vanzelf. Sommige mensen hebben vragen over hoe het nu verder moet. Anderen willen gewoon graag hun verhaal met iemand delen. Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen kan u in contact brengen met vrijwilliger, die oor heeft voor uw verhaal. Hij of zij zal u in alle rust uw verhaal laten doen en heeft hier (ook overdag) de tijd voor.

De COiL-vrijwilligers zijn er voor u bijvoorbeeld wanneer:

  • u iets ingrijpends hebt meegemaakt en u hierover wilt praten;
  • u merkt dat u, ongewild, minder betrokken raakt in het maatschappelijk gebeuren;
  • u behoefte hebt aan pas op de plaats, een herbezinning op uw leven;
  • u wel eens een gesprek wilt over wat u bezig houdt in het leven, ondanks dat u zich goed kunt redden;
  • u behoefte hebt om met iemand te praten over de naderende voltooiïng van uw leven.
  • u rond gezondheid, werk, wonen, opvoeding of gezondheid keuzes wil of moet maken, de vrijwilliger kan samen met u nagaan voor wat daarin voor u van waarde is.
  • u in kaart wil brengen welke stappen u moet zetten om op de toekomst (bijvoorbeeld rond huisvesting, sociaal netwerk, mantelzorg etc.) te zijn voorbereid.