Een Levensboek of een ‘nalatenschap’

Levensboek_1Op bepaalde momenten in het leven, blikken mensen vooruit en terug. Waar kom ik vandaan, hoe zag de wereld er toen uit en hoe heb ik daarin mijn weg gevonden? Wat waren cruciale momenten, wat zijn centrale waarden?

Ieder heeft een eigen motivatie voor het op papier zetten van verhalen en gebeurtenissen uit het eigen leven. Het (samen) schrijven van een levensboek is een bijzondere manier om stil te staan bij wie je (geworden) bent.

Ook voor u bestaat de mogelijkheid om samen met een vrijwilliger van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen uw verhalen te boek te stellen. In een serie van gesprekken komt het boekje tot stand, indien mogelijk en gewenst voorzien van foto’s of andere illustraties. Kosten: € 50 (exclusief het uiteindelijke boek(je).

‘Nalatenschap’
Wanneer het einde van het leven nadert of wanneer er in uw leven belangrijke veranderingen plaatsvinden, kan het fijn zijn om balans op te maken en voor uzelf of uw naasten op te schrijven wat of wie voor u van betekenis is geweest. Het aan het papier toevertrouwen van belangrijke ervaringen en gebeurtenissen die u al dan niet met anderen heeft gedeeld, is soms voor mensen belangrijk. Ook hiervoor bieden onze vrijwilligers een luisterend oor en een helpende hand.