Een Levensboek of een ‘nalatenschap’

Levensboek_1Op bepaalde momenten in het leven, blikken mensen vooruit en terug. Waar kom ik vandaan, hoe zag de wereld er toen uit en hoe heb ik daarin mijn weg gevonden? Waar ga ik naar toe? Wat wil ik (nog) doen?  Wat waren cruciale momenten, wat zijn centrale waarden? In de gang van het leven, vragen we elkaar meestal niet naar deze dingen. Soms raken we al vertellend geboeid door de veranderingen en thematieken die in ons leven spelen en gespeeld hebben. Bedenken we hoe boeiend het voor naasten is, of bedenken naasten hoe boeiend het voor hen is, om van die ervaringen en verhalen kennis te nemen…

Ook voor u bestaat de mogelijkheid om samen met een vrijwilliger van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen uw verhalen te boek te stellen. In een serie van gesprekken komt het boekje tot stand, indien mogelijk en gewenst voorzien van foto’s of andere illustraties. Kosten: € 50 (exclusief het uiteindelijke boek(je).

‘Nalatenschap’
Wanneer het einde van het leven nadert of wanneer er in uw leven belangrijke veranderingen plaatsvinden, kan het fijn zijn om balans op te maken en voor uzelf of uw naasten op te schrijven wat of wie voor u van betekenis zijn geweest. Ook het aan het papier toevertrouwen van belangrijke ervaringen en gebeurtenissen die u al dan niet met anderen heeft gedeeld, is soms voor mensen belangrijk. Ook hiervoor bieden onze vrijwilligers een luisterend oor en een helpende hand.