Over het COIL

Hoe verschillend mensen ook zijn, iedereen wil wel eens zijn hart luchten over wat hem bezighoudt, over zorgen of dankbaarheid, over verlies en rouw of over levenslust en levenslast. Misschien wilt ook u daarover wel eens in gesprek?

Het COiL biedt u daartoe de volgende mogelijkheden:

  • gesprekken met een (speciaal getrainde) vrijwilliger die oor heeft voor uw verhaal en ruimte om met u over de voor u belangrijke zaken te spreken;
  • gesprekken met een (speciaal getrainde) vrijwilliger die samen met u verhalen uit uw leven opschrijft in een zogenaamd Levensboek;
  • deelname aan een gespreksgroep rond dat wat u bezig houdt of voor u van betekenis is;
  • deelname aan lezingen op het snijvlak van zingeving, kunst en spiritualiteit (met name in het zomerprogramma).