Online training ‘Luisteren met ruimte’

In de praktijk van welzijn en zorg liggen de levensthema’s waar mensen mee bezig zijn voor het oprapen. Ze zijn vaak verbonden met concrete hulpvragen maar worden niet gethematiseerd. Ze zijn aan de orde als er keuzes gemaakt moeten worden rond werk en thuis, relaties, wonen. Aandacht voor deze levensthema’s en de beelden en ervaringen die daarmee verbonden zijn draagt bij aan welbevinden en geestelijke gezondheid.

Professionals_1

Voor werkers en vrijwilligers in welzijn en zorg ontwikkelde het COiL een on-line gesprekstraining waarin luisteren met ruimte voor levensthema’s centraal staat.

Vijf online bijeenkomsten van 1.5 uur.
Ervaringsgericht!

Voor meer informatie mail ons: info@coil-net.nl