Professionals

In de praktijk van welzijn en zorg hebben veel cliënten gedachten en vragen. De ‘levensthema’s’ waarmee zij bezig zijn, liggen vaak niet zomaar voor het oprapen. Ze zijn ‘door het verhaal van de ander heen’ te horen en kunnen in het gesprek als vraag voorgelegd worden. Aandacht voor deze levensthema’s en de beelden en ervaringen die daarmee verbonden zijn draagt bij aan welbevinden en geestelijke gezondheid.

Professionals_1Professionals uit Zorg en Welzijn kunnen een beroep doen op de beroepskrachten van het COiL om mee te denken rond de dimensie zingeving in specifieke themaweken (bijv week van de eenzaamheid) of themabijeenkomsten (bijv. rond burn out; schulden, verlies van mogelijkheden, scheiding) voor clientgroepen of medeprofessionals.  Ook bestaat de mogelijkheid voor een individuele coaching on the job op gebied van aandacht voor zingeving en levensthema’s in de dagelijkse praktijk.