Aanbod

Niet iedere hulpverlener of welzijnswerker heeft zelf de feitelijke of innerlijke ruimte om het gesprek over deze thema’s aan te gaan. Doorverwijzing van de cliënt aan het COiL is dan een mogelijkheid. Hulpverleners of welzijnswerkers voelen zich mogelijk niet bekwaam om rond deze thema’s en levensvragen het gesprek aan te gaan. Voor hen organiseert COiL trainingen en intervisie om:

  • de gevoeligheid voor levensthema’s en zingeving te doen toenemen;
  • professionals te ondersteunen in het bespreekbaar maken van deze thema’s.

Het COiL beschikt ook over ondersteunende materialen waarmee de aandacht voor zingeving en levensthema’s in werkbesprekingen binnen teams en in intervisiebijeenkomsten als levensdimensie aan de orde gesteld kan worden.