Transmuraal netwerk voor zingevingsondersteuning

Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen participeert in het transmuraal netwerk voor zingevingsondersteuning in oprichting.

Meer over weten, mail ons: info@coil-net.nl

De Website van het netwerk www.zinnet.nl wordt binnenkort nader ingevuld.