Vrijwilligers

Vrijwilligers_1In de huidige participatiesamenleving wordt veel belang gehecht aan ‘samen’-redzaamheid van mensen in familie-, buurt- en wijk-verband. Als vrijwilliger bij het Centrum Ontmoeting in Levensvragen ondersteunt u mensen in het zoeken en vinden van betekenis in het nu, het verleden of de toekomst. U draagt bij aan het leggen van verbindingen tussen mensen en u verbreedt uw eigen beeld van de werkelijkheid op een soms onverwachte wijze. Te gast zijn in het leven van een ander, die bereid is met u over betekenisvolle en (schijnbaar) betekenisloze zaken te praten, ervaren vele vrijwilligers als een zinvolle maatschappelijke bezigheid.

Het COiL biedt vrijwilligers naast scholing ook intervisie en ondersteuning bij (zingevende) gespreksvoering. Reiskosten worden vergoed en werktijden regelt de vrijwilliger zelf in overleg met de mensen die hij of zij bezoekt.