Profiel

Profiel van het Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL)

Het COiL biedt de mogelijkheid tot ontmoeting in levensvragen door individuele gesprekken, groepsgesprekken en hulp bij het schrijven van levensboeken of een nalatenschap.

Wij staan met betrokken en geschoolde vrijwilligers open voor levensvragen van mensen vanuit elke achtergrond, levensbeschouwing of geloofsrichting. In onze gesprekken gaan we voorbij aan etiketten van welke aard dan ook. De ontmoeting en het respect voor de levensloop van de ander staan centraal. Onze vrijwilligers hebben voldoende tijd, aandacht en zorg voor vragen rondom bijvoorbeeld eenzaamheid, zingeving, keuzes of thema’s zoals wachten, vergeving, verbondenheid en levensbalans. Bij onze gesprekken is er ruimte voor het zoeken en vinden wat mensen kracht geeft.

 

Profiel vrijwilliger COiL

Gesprekspartner bij het omgaan met levensvragen:

  • Kan goed luisteren vanuit een open en tegemoetkomende opstelling.
  • Staat open voor vragen naar zingeving, spiritualiteit en thema’s als leven en dood, verlies en rouw of morele dilemma’s.
  • Is nieuwsgierig en respectvol naar wat cliënten beweegt en kracht geeft of belemmert.
  • Kan blij zijn om het geluk van anderen en stil zijn bij verdriet.
  • Houdt eigen visie of overtuiging op afstand.
  • Bespreekt eventuele problemen tijdig met de coördinator.
  • Neemt deel aan de starttraining en intervisie tijdens terugkom-bijeenkomsten.
  • Houdt zich aan de gedragscode die het COiL heeft opgesteld voor vrijwilligers.

Het Centrum Ontmoeting in Levensvragen heeft een gedragscode voor vrijwilligers opgesteld.