Trainingen

Het COiL heeft een scholingsaanbod voor de eigen vrijwilligers en voor vrijwilligers bij woon, welzijns- en ouderenorganisaties:

  • Ontmoeting in Levensvragen Starttraining  voor de vrijwilligers van het COiL die thuis mensen willen bezoeken.
  • Levensverhaal vrijwilligers leren om samen met een oudere een levensverhaal te schrijven. Hoe een gesprek zodanig te voeren, dat de oudere makkelijk over zijn of haar leven kan vertellen.
  • Begeleiden van een gespreksgroep: vrijwilligers leren om leiding te geven aan een gespreksgroep.
  • COiL-studiedagen (deskundigheidsbevordering) voor de eigen vrijwilligers.